Zwaneveld blijft Gomos steunen

Café Zwaneveld en voetbalvereniging GOMOS hebben onlangs de bestaande sponsorovereenkomst tot en met 2017 verlengd. Naast de verlenging van de sponsorovereenkomst zijn beide partijen ook een substantiële verbetering van de sponsorbijdrage overeengekomen. Uitbaters Arnold Zwaneveld en Irma  van Zonneveld van het gelijknamige Café Zwaneveld dragen v.v. GOMOS een zeer warm hart toe en zijn blij met de vele activiteiten die de voetbalverenging bij hen onderneemt. Naast dat Café Zwaneveld al vele jaren als clubcafé fungeert, wordt ook jaarlijks het kerstklaverjassen en om de twee jaar een playbackshow met grote feestavond bij Zwaneveld gehouden. (meer…)

Eilie telecom steunt DES B1

Het telecombedrijf Eilie uit Groningen heeft een bijdrage geleverd in de aanschaf van trainingspakken voor het aspiranten B1-team van DES. De trainingspakken kwamen als geroepen, dit jeugdteam zat nog als enige niet in de bekende geel/zwarte outfit met het DES-logo. Ook hierbij was een goede samenwerking tussen bedrijf en ouders van belang om dit te realiseren. We gaan ervan uit dat hiermee goede prestaties worden geleverd. Op de foto het team met sponsor Iebele Otten.