Café Zwaneveld en voetbalvereniging GOMOS hebben onlangs de bestaande sponsorovereenkomst tot en met 2017 verlengd. Naast de verlenging van de sponsorovereenkomst zijn beide partijen ook een substantiële verbetering van de sponsorbijdrage overeengekomen. Uitbaters Arnold Zwaneveld en Irma  van Zonneveld van het gelijknamige Café Zwaneveld dragen v.v. GOMOS een zeer warm hart toe en zijn blij met de vele activiteiten die de voetbalverenging bij hen onderneemt. Naast dat Café Zwaneveld al vele jaren als clubcafé fungeert, wordt ook jaarlijks het kerstklaverjassen en om de twee jaar een playbackshow met grote feestavond bij Zwaneveld gehouden.

V.V. GOMOS is op haar beurt zeer blij met de verlengde en verbeterde overeenkomst, maar bovenal trots op de jarenlange goede onderlinge verstandhouding met Café Zwaneveld. Deze verstandhouding resulteerde in het verleden al in het aanbieden van het scorebord en de huidige muziekinstallatie door Zwaneveld.  Ook speelt het derde elftal in shirts van het clubcafé. Verder is er sinds twee jaar een samenwerking ontstaan op het gebied van inkoop, waarbij er zowel door v.v. GOMOS als Café Zwaneveld voordeel wordt behaald.