Stichting Beweegdorp Norg heeft samen met de Norger sportverenigingen en sportaanbieders Winand Hannema en Ellen Wagteveld aangesteld als projectleiders voor de verdere ontwikkeling van Beweegdorp Norg. Dit voor de periode van twee jaar. Via een subsidie van ZonMw (organisatie ter verbetering van preventie, zorg en gezondheid door het stimuleren en financieren van onderzoek, ontwikkeling en implementatie) kwam hiervoor geld beschikbaar

Hannema en Wagteveld gaan het voortouw nemen om een aantrekkelijk nieuw sport- en beweegaanbod in Norg (en buurdorpen) te realiseren. Het doel is om meer inwoners in beweging te brengen en ze vaker te laten sporten. Het aanbod moet aansluiten bij de behoeften van de inwoners. Binnenkort wordt gepeild welke wensen en behoeften er in Norg en omgeving leven.

Winand Hannema en Ellen Wagteveld zijn onder meer bekend van de Tennisschool Norg en de lessen die ze verzorgen bij de tennisverenigingen in Zevenhuizen en Roderwolde. Mensen motiveren en inspireren om te gaan sporten of te bewegen zijn voor hen belangrijke drijfveren bij het organiseren van activiteiten. Als projectleider Sportimpuls Norg zijn ze aanspreekpunt voor de verenigingen en inwoners. Daarnaast is het onder meer de bedoeling dat samenwerking en draagvlak wordt gecreëerd en dat een nieuw sportaanbod wordt ontwikkeld dat structureel wordt ingebed in de samenleving.

“We willen waar mogelijk verbindingen leggen en dwarsverbanden creëren, bijvoorbeeld door combinatieabonnementen te introduceren”, zegt Hannema. “Zoiets kunnen we niet opleggen, maar moeten we in goed overleg met de verenigingen en sportaanbieders gaan aanpakken. Het zou mooi zijn als we over een paar jaar een aantal nieuwe sport- en beweegactiviteiten tot stand hebben kunnen brengen. We merken wel dat de inwoners positief tegenover nieuwe initiatieven staan.”

Ellen Wagteveld: “Deze functie pas perfect in ons straatje. We zien het dan ook helemaal zitten om aan de slag te gaan. We zijn gewend om te werken volgens een beleidsmatige aanpak, een projectmatige uitvoering. Op basis van heldere doelstellingen. We hebben ruime ervaring in sportbegeleiding, mentale begeleiding en het opzetten en begeleiden van nieuwe activiteiten. Onze belangrijkste kracht is het enthousiasme voor de sport en de sporters.”

Als de behoeftepeiling achter de rug is, zullen Ellen en Winand zich onder meer bezig gaan houden met de organisatie van een startevenement. Winand: “We willen graag met alle belanghebbenden in gesprek gaan over het sportaanbod en de vernieuwing. Iedereen die ideeën heeft, nodigen we ook nadrukkelijk uit om contact met ons op te nemen! Via telefoonnummer 06- 57582993.”