In november zijn in de gemeente Noordenveld acht groepen gestart met hun valpreventieprogramma. Onderdeel hiervan zijn een aantal voorlichtingsbijeenkomsten. Afgelopen woensdag was de eerste in de Brinkhof in Norg en het onderwerp was ‘voeding en spieren’. Ongeveer 65 deelnemers waren aanwezig en er werd aandachtig geluisterd naar Barbara Kalb en Grietje Hofsteenge, die een mooie presentatie hielden, inclusief een quizje en een beweegmoment. En dat werd door alle aanwezigen zeer gewaardeerd, getuige de reacties na afloop.