‘Samen maken we het verschil!’

Landelijk uniek sport en – beweegproject in Beweegdorp Norg

Diverse sport- en beweegorganisaties uit Norg (gemeente Noordenveld) hebben de handen ineengeslagen en ook contractueel vastgelegd om te komen tot een unieke samenwerking. Een samenwerking die ervoor zorgt dat:

  • Kinderen met veel plezier de sport van hun keuze in hun eigen dorp kunnen (blijven) beoefenen
  • Het bestaande sport- en beweegaanbod kan worden gecontinueerd en verbeterd
  • Norg nog aantrekkelijker wordt voor inwoners en toeristen
  • Kinderen hun motorische vaardigheden, waaronder zwemvaardigheden (herinvoering zwemonderwijs/’natte’ gymnastiek) verbeteren,
  • Een aantal gekwalificeerde sportinstructeurs/docenten op MBO en HBO niveau een prachtige en zeer diverse baan krijgen

Dit project zorgt voor een belangrijke bijdrage aan problemen die het gevolg zijn van maatschappelijke- en demografische ontwikkelingen (ontgroening, vergrijzing, obesitas, leefbaarheid, gezondheid)

Norg met bijna 3.800 inwoners heeft een bruisend verenigingsleven en heeft een diversiteit aan (commerciële) sport en beweegvoorzieningen. Kortom Norg heeft zich de afgelopen jaren op de kaart gezet als een Beweegdorp puur sang.

Echter het vinden van gekwalificeerd sporttechnisch kader wordt meer en meer een probleem. Door de omvang van de diverse verenigingen (er zijn in het algemeen relatief maar een beperkt aantal uren beschikbaar voor sportinstructeurs) wordt met name voor de jeugd het steeds moelijker om gekwalificeerde trainers te vinden. Zelfs in die mate dat een aantal verenigingen in hun bestaan worden bedreigd.

Deze ontwikkelingen zijn ook door Beweegdorp Norg gesignaleerd. In het najaar van 2018 hebben we de verenigingen uitgenodigd om dit probleem te bespreken en vooral om te zoeken naar praktische oplossingen.

En al snel was helder, dat we dit alleen gezamenlijk kunnen aanpakken. Met als inzet om ervoor te zorgen dat er in Norg een divers aanbod in stand blijft en zelfs op basis hiervan er wellicht groeimogelijkheden ontstaan.