De verkiezingen voor de Provinciale Staten staan voor de deur. Met sport en bewegen als vliegwiel kan Noord-Nederland op diverse (beleids)onderdelen veel winnen! Statenleden, kandidaat statenleden, gedeputeerden en ambtenaren uit de drie noordelijke provincies zijn uitgenodigd, door verschillende sportgerelateerde organisaties, waaronder SportDrenthe,  om op 2 maart ‘mee te vliegen op vlucht PS180315’. Vertreklocatie is Groninger Airport Eelde. Tijdens deze vlucht kijken we over de gemeentegrenzen heen en gaan we met elkaar op zoek naar verbindingen en aanknopingspunten die sport en bewegen kunnen bieden om provinciale doelstellingen te realiseren.

Luchtverkeersleider voor vlucht PS180315 is Eric van Oosterhout, burgemeester gemeente Aa en Hunze. Onder zijn leiding vliegen we naar een drietal bestemmingen; gezondheid, leefbaarheid en economie.  Centrale vraag is: “hoe kan sport en bewegen op deze beleidsterreinen een blijvende impuls geven aan regio’s en in de provincie?”

Bestemming Gezondheid. Piloot op deze vlucht is Daan Bultje, directeur Healthy Ageing Network Noord-Nederland.
Bestemming Leefbaarheid. Piloot op deze vlucht is André de Jeu, directeur Vereniging Sport en Gemeenten.

Bestemming Economie. Uw piloot op deze vlucht is Johan Wakkie, ex-directeur en Erelid van de KNHB.
Met een paneldiscussie en een hapje en drankje wordt de bijeenkomst afgesloten.