Gymnastiekvereniging K&V en voetbalvereniging GOMOS uit Norg zijn deze week gestart met een pilot ‘voetbalgym’ voor F-pupillen en C-junioren. Een belangrijke reden voor deze pilot is dat door een betere beheersing van het lichaam iemand een betere voetballer kan worden. De samenwerking tussen de sportverenigingen wordt ondersteund via de Sportimpuls van Beweegdorp Norg met een bijdrage van 333 euro.

 

Het initiatief voor ‘voetbalgym’ in Norg is afkomstig van Jeichien Martens, secretaris van de gymnastiekvereniging. “Een sollicitant vertelde dat hij dit had gedaan in Heerenveen.  en vinden plaats in de gymzaal van OBS De Hekakker. Ik dacht meteen dat dit is wat voor ons zou zijn. Toen ik bij K&V en GOMOS mensen ging benaderen was iedereen meteen enthousiast. Dat is mooi, want het is heel snel gegaan. De voetballers leren beter in balans te zijn en er is ook een vorm van intervaltraining in de oefeningen verwerkt. Het mooie is dat de oefeningen echt toegespitst zijn op voetballen. We gaan ook in overleg met andere verenigingen, zoals de Norger Tennis Vereniging. Dan zullen weer andere accenten worden gelegd.”

 

Uitleg

Alle F- en C-teams van de voetbalvereniging nemen deel aan voetbalgym, een project dat vier weken duurt en wordt verzorgd door Jos Hindriks, gediplomeerd trainer van K&V. Hindriks had op de eerste trainingsdag een parcours uitgezet, waarbij coördinatie voorop stond. De jeugdige voetballers en voetbalsters kregen ook uitleg waarom het goed is om een bepaalde oefening te doen en hoe het terugkomt als onderdeel van het voetbalspel.

 

 

Structureel inzetten

Winand Hannema, projectleider Sportimpuls van Beweegdorp Norg, hoopt dat andere verenigingen aan zullen haken bij het initiatief van K&V. “Het gaat om de basiscoördinatie van kinderen om beter te kunnen sporten. En dat gaat net even wat verder dan de gymlessen op school. Daarom is het een prima initiatief. Ik nodig die verenigingen uit om aan te haken en misschien kunnen we het structureel inzetten hier in Norg.”

 

Keuze F- en C-junioren geen toeval

De keuze voor F- en C-junioren is geen toeval”, stelt Willem Strijland, technisch coördinator Jeugd bij GOMOS. “Onze spelers in de F-leeftijd moeten we een brede motorische opleiding bieden. Daarnaast staan kinderen op deze leeftijd erg open voor motorische prikkels. Bij de C’ers is er vaak sprake van een groeispurt die een terugval in de motorische vaardigheden tot gevolg kan hebben. Juist dan is het dus belangrijk om hier extra aandacht aan te besteden. Ik ben erg blij met dit initiatief. Het zou mooi zijn dat we deze training aan alle jeugdspelers kunnen aanbieden, maar gezien de tijd en het beschikbare budget hebben we keuzes moeten maken. Maar we gaan na de pilot eerst evalueren.”

De voordelen van voetbalgym

 

(1) Ontwikkeling als voetballer

Crosstrainingen (een andere sport trainen ter verbetering van je eigen sport) stimuleren je lichaamsbeheersing en motorische vaardigheden. De lessen voetbalgym hebben een toegevoegde waarde op je ontwikkeling als voetballer.

2) Trainen tijdens de winterstop
Omdat in de winter het voetballen nog wel eens stil ligt, is het naar onze mening een welkome toegevoegde activiteit. Zo blijft iedereen lekker bezig gedurende de (lange) winterstop.

(3) Algemene ontwikkeling
Kinderen leren van het contact met andere trainers en het sporten in een andere omgeving. Een kijkje in een andere keuken kan nooit kwaad. Ieder kind moet uiteindelijk datgene doen wat hij of zij het leukst vindt.

(4) Samenwerking in Norg
Activiteiten als deze zorgen voor een goede verstandhouding tussen verschillende verenigingen. We zijn er van overtuigd dat we elkaar als sportverenigingen altijd kunnen versterken, met als gezamenlijk doel om zo veel mogelijk kinderen in Norg met plezier te laten sporten.