Een combinatie van Stichting Beweegdorp Norg, diverse sportverenigingen en sportaanbieders in Norg heeft van ZonMW een bedrag van 70.000 euro toegekend gekregen in het kader van de landelijke regeling Sportimpuls. De regeling is bedoeld om de ontwikkeling tot van Norg tot beweegdorp verder te stimuleren. De komende maanden moet een behoefte-onderzoek plaats gaan vinden welke concrete zaken sportief en bewegend Norg wil aanpakken. ZonMw is een organisatie die gezondheidsonderzoek en zorginnovatie stimuleert.

De subsidie geldt voor de jaren 2014 en 2015. Daarna moeten de activiteiten en ontwikkelingen in het kader van deze Sportimpuls zonder subsidie verder doorgang kunnen vinden. Een groot deel van de besteding van de gelden is vastgelegd. Zo zal een projectleider het project twee jaar lang begeleiden. Voor vernieuwende activiteiten is naar verwachting 30-35 procent van het totale subsidiebedrag beschikbaar.

Stichting Beweegdorp Norg is trekker van het geheel. Deze stichting is opgericht om in nauwe samenwerking met alle sportverenigingen en sportaanbieders in Norg sportactiviteiten te initiëren, te coördineren, te faciliteren en zelf uit te voeren. Dit om de gezondheid, leefbaarheid en sociale samenhang in de voormalige gemeente Norg te bevorderen.

Krimp en vergrijzing
In de positief beoordeelde aanvraag staat dat Norg een typisch Drents plattelandsdorp is, waar de gevolgen van krimp en vergrijzing goed te merken zijn. “In Norg woont een relatief groot aantal ouderen. De gemeenschap vergrijst. Tegelijkertijd is sprake van toenemende individualisering. Mensen hebben minder neiging om zich aan te sluiten bij een sportvereniging. Om alleen te sporten en te bewegen, daar komt het vaak niet van. Bij de jongeren valt dit nog wel mee. De terugval in sportbeoefening is met name in de leeftijd boven 45 jaar een probleem.”

Gezamenlijke inspanningen
In Norg is door de gezamenlijke inspanningen van Beweegdorp, de sportverenigingen en sportaanbieders inmiddels al een structurele samenwerking tussen alle partijen gerealiseerd. Gezamenlijk worden jaarlijks in juni de Norgerlympics gehouden (14 dagen lang een breed en zeer gevarieerd aanbod van sportevenementen en – activiteiten). Daarnaast is in 2012 gezamenlijk een aanzet gegeven voor sport- en beweegactiviteiten het gehele jaar door. Het is de bedoeling dat ook hier een structureel vervolg aan gegeven wordt.

De samenwerking in Sportimpuls wordt verbreed door contacten met de huisartsen, de fysiotherapeuten en de welzijnsinstelling. Op diverse vlakken wordt gezocht naar verbanden met het onderwijs (clinics, maatschappelijke stages, praktijkopdrachten in het kader van het Technasium en sportdagen).

Sportimpuls is voor Norg een uitgelezen mogelijkheid om goed in beeld te brengen:
•    waar de behoeften van de mensen om te sporten en te bewegen nu eigenlijk precies liggen
•    wat hen thans weerhoudt om te sporten en te bewegen
•    welk nieuw sport- en beweegaanbod geformuleerd zou kunnen worden (eventueel in een nieuw jasje)
•    hoe het sport- en beweegaanbod laagdrempelig gemaakt en gehouden kan worden
•    waar mogelijkheden voor samenwerking tussen de diverse sportaanbieders en anderen (met name onderwijs) liggen
•    aan welke voorzieningen/accommodaties behoefte bestaat.

Uiteindelijk zal de Sportimpuls leiden tot een structureel hoger aantal mensen dat regelmatig sport en beweegt (verhoging sportparticipatie).