Seniorenprogramma voor 70+ ers

Onder de noemer ‘BeweegReden voor Senioren’ organiseert Beweegdorp Norg, in samenwerking met diverse plaatselijke professionals op het  gebied van zorg en sport, een programma voor ouderen vanaf ongeveer 70 jaar. Het programma richt zich voornamelijk op de doelgroep ‘kwetsbare senioren’. Kwetsbaar in de zin van het hebben van een fysieke beperking, het hebben van weinig financiële draagkracht en/of het hebben van weinig tot geen sociale contacten. Ons programma zorg ervoor dat de deelnemers hun sociale contacten vergroten of onderhouden en dat ze zich fitter en gezonder gaan voelen. Daarbij is het geen must om in Norg te wonen, iedereen uit de omgeving die zich aangesproken voelt is van harte welkom! 

Activiteiten

‘BeweegReden voor Senioren’ duurt twaalf weken en start op 10 maart aanstaande. Gedurende deze periode komt u in groepsverband 1x per week bij elkaar. We hebben een gevarieerd programma voor u gemaakt, bestaande uit sjoelen, stoelyoga en valtraining, waarbij u veilig leert bewegen en de kans verkleint op letsel bij een val. Na elke activiteit wordt gezamenlijk een kopje koffie of thee gedronken, waarbij ervaringen worden uitgewisseld en nieuwe contacten kunnen worden opgedaan.

Voorlichting

Er zijn in het programma drie korte voorlichtingssessies opgenomen. U krijgt informatie van een ergotherapeut die iets vertelt over ‘Veilig Wonen’, Icare verzorgt een voorlichting met als thema ‘Preventie’ en het ‘Gebruik van hulpmiddelen’ en een diëtiste vertelt u welke voeding het beste past u uw leeftijd en uw leefomstandigheden. 

Begeleiding en vervoer

De deelnemers worden begeleid door Gert van der Waal van Tourist Tours uit Norg, die zeer ervaren is in het begeleiden van senioren. Hij is bij alle activiteiten aanwezig en zorgt ervoor dat u MET PLEZIER volhoudt! Heeft u vervoersproblemen, dan lossen wij die voor u op. Woont u in de oude gemeente Norg, dan kunt u kosteloos worden gehaald en gebracht met een busje. Bij uw aanmelding kunt u aangeven of u hiervan gebruik wilt maken.