Deze week gaat de Beweegclub van Beweegdorp Norg weer van start. Met dit programma willen we inactieve kinderen uit groep 3 tot en met 5 kennis laten maken met het sportaanbod in Norg. Wij vinden het namelijk belangrijk dat alle kinderen aan sport doen. Het  is goed voor de coördinatie en de motoriek, voor algehele fitheid en ontzettend belangrijk voor de ontwikkeling van je hersenen. Bovendien krijgen kinderen meer zelfvertrouwen en is het goed voor hun humeur!

Aanmelden bij de Beweegclub Norg betekent dat er gedurende 24 weken (12 weken in het komende najaar en 12 weken in het voorjaar van 2023) acht verschillende sporten uitgeprobeerd worden. Elke sport wordt drie weken achter elkaar aangeboden. We beginnen op 8 september met tennis/padel, daarna komen survival, judo en toestelgym aan bod. We hopen dat het meedoen aan verschillende activiteiten de kinderen helpt om uiteindelijk te kiezen voor de sport die ze zelf het allerleukste vinden. We denken dat dit een belangrijke voorwaarde is om vol te houden. 

Dankzij subsidie uit het Lokaal Sportakkoord kost deelname slechts € 1 per les. Om een goed beeld van de mogelijkheden te krijgen geniet het onze voorkeur dat iedereen zich aanmeldt voor alle activiteiten en zijn de totale kosten derhalve € 24; of € 12 als je je kind eerst alleen aanmeldt voor de eerste periode. Betaling in gedeelten is mogelijk en mensen met een krappe beurs kunnen een beroep doen op het Jeugdfonds Sport en Cultuur Drenthe.

Kinderen die al op een sport zitten, maar graag iets anders uit willen proberen, zijn ook van harte welkom. 

Het complete programma is op te vragen bij Afien Auwema van Beweegdorp Norg via info@beweegdorpnorg.nl of 06-57133765, waar je je kind ook kunt aanmelden tot 7 september. Ook voor al je vragen!