De Belangenvereniging Norg organiseert op donderdagavond 23 januari een politiek debat in café Zwaneveld aan het Oosteind 33. Het initiatief wordt mede ondersteund door de Stichting Beweegdorp Norg. Lijsttrekkers van acht politieke partijen die op 19 maart meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen in Noordenveld gaan met elkaar in debat en beantwoorden vragen vanuit de zaal.

Kernthema’s zijn de woningbouw in Norg, voorzieningen op het gebied van sport- en beweging, de vergrijzing en de toekomstige rol van de gemeente in de zorgsector. In het programma is tevens tijd uitgetrokken voor het bespreken van actuele onderwerpen die bezoekers aandragen. “Dialoog en interactie, dat vinden wij belangrijk”, zegt voorzitter Gerard Meijering van de Belangenvereniging Norg. Met het debat wil de vereniging dorpsgenoten de kans bieden direct met gemeentelijke politici in contact te komen en hun standpunten te horen over een aantal belangrijke punten uit de verkiezingsprogramma’s. Anderzijds krijgen vertegenwoordigers van de deelnemende partijen aan de gemeenteraadsverkiezingen tijdens de debatavond een beter inzicht in wat er leeft onder de bevolking in Norg.                                                                                     Het is voor het eerst dat de Belangenvereniging een lijsttrekkersdebat organiseert. Signalen vanuit de bevolking wijzen erop dat Norg graag een eigen stemgeluid wil laten horen richting de gemeentepolitiek.                                                                                             Debatleider is Sjoerd Dijkstra, voormalig hoofd communicatie van de provincie Drenthe en oud-rtv journalist. In zijn tijd bij de publieke omroep in Hilversum was hij onder andere presentator en eindredacteur van het wekelijkse politieke programma TROS KAMERBREED. Het lijsttrekkersdebat begint om 20.00 uur. De toegang is gratis