Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad voor Stichting Peize in Beweging en Stichting Beweegdorp Norg, 3 jaar lang te subsidiëren met € 30.000 per jaar. Met de subsidie gaan beide stichtingen de komende jaren allerlei activiteiten in gang zetten onder leiding van een projectleider. Dit moet ervoor zorgen dat de inwoners van beide kernen (nog) gezonder, vitaler en gelukkiger worden en dat de sociale samenhang en leefbaarheid toenemen. Na 3 jaar wordt geëvalueerd en bekeken of de doelstellingen zijn gehaald.

Uitdaging

Tijdens ‘een rondje langs de velden’ hadden burgemeester en wethouders beide stichtingen uitgedaagd om met een plan te komen. Wethouders Reint-Jan Auwema en Jos Huizinga: “De plannen van Peize in Beweging en Beweegdorp Norg zijn twee mooie lokale initiatieven die wij graag ondersteunen, omdat beide stichtingen zich sterk maken voor gezondheidsbevordering en vergroting van de sociale samenhang en leefbaarheid. Wij hebben er alle vertrouwen in dat de uitvoering een succes wordt en we zijn benieuwd naar de resultaten.”

Stichting Peize in Beweging

Op initiatief van vijf personen uit Peize is dit jaar Stichting Peize in Beweging opgericht. Aanleiding was een aantal bijeenkomsten met verschillende verenigingen en instellingen. Op basis van de bijeenkomsten en een onderzoek door studenten van de Hanzehogeschool Groningen heeft de stichting een plan ingediend bij de gemeente.

Voorzitter Gerard Kemkers van Peize in Beweging is erg in zijn nopjes met de subsidie: “De komende periode richten we ons op het aantrekken van een projectleider en op de kinderen van de basisscholen. De kinderen zijn elke dag vrij om 14.00 uur en uit onderzoek is gebleken dat er daarna behoefte is aan een activiteitenaanbod tot 15.30 uur. Dit kunnen naast sport- en beweegactiviteiten ook activiteiten zijn op het gebied van cultuur, dans, muziek, natuur, techniek en wetenschap. Op deze manier willen we de kinderen optimale mogelijkheden bieden om hun talenten te ontwikkelen. Om meer samenwerking te krijgen betrekken we ook ouders en verzorgers, (sport)verenigingen, scholen en kinderopvang bij de organisatie en uitvoering van de activiteiten. Het is de bedoeling dat na verloop van tijd het aantal activiteitenmiddagen wordt uitgebreid.”

 

Stichting Beweegdorp Norg

Eind 2011 werd Stichting Beweegdorp Norg opgericht en maakt zich sindsdien sterk voor het bevorderen van de gezondheid en het vergroten van de sociale samenhang en leefbaarheid in Norg en omgeving. Dat doet zij door het (laten) organiseren van eenmalige of regelmatig terugkerende activiteiten en evenementen, het in stand houden en verbeteren van bestaande sportvoorzieningen en realiseren van nieuwe sportvoorzieningen. De ‘beloning’ voor de stichting kwam in 2012, toen Norg werd uitgeroepen tot ‘Drents Olympisch Dorp’.

Ook Hans van den Berg, voorzitter van Stichting Beweegdorp Norg, is verheugd met de ondersteuning van de gemeente: “De afgelopen jaren hebben we samen met verenigingen en instellingen in Norg en omstreken verschillende activiteiten georganiseerd zoals NorgerLympics, Avond4Daagse, Beweeg- en Wandelreden voor mensen met een (chronische) aandoening en buurtcompetities. De komende jaren zal de nadruk liggen op structurele activiteiten die gericht zijn op preventie zoals Beweeg- en Wandelreden. Hierbij werken we nauw samen met 1e lijn zorginstellingen. We hebben gemerkt dat de rol van onze projectleider als aanjager, coördinator, regisseur en aanspreekpunt hierbij cruciaal is en met de subsidie van de gemeente kunnen we haar behouden.”

Op woensdag 20 december besluit de gemeenteraad of beide stichtingen het geld krijgen.