Onder de noemer ‘BeweegReden’ organiseert Beweegdorp Norg trainingsprogramma’s voor inactieve mensen, waarbij inwoners kennis kunnen maken met het plaatselijke sportaanbod. Met ons programma willen wij ervoor zorgen dat mensen zich fitter en gezonder voelen en een blijvend actievere leefstijl ontwikkelen. Het programma is geschikt voor mensen uit de volgende doelgroepen: diabetes & obesitas, COPD & astma, hartfalen & hypertensie, artrose & bewegingsapparaat, sociaal isolement. In overleg met de plaatselijke huisartsen hebben we besloten in april te starten met een pilot voor mensen met overgewicht / obesitas. Er is een informatieavond op woensdag 8 april 2015 om 20:00 uur in de Brinkhof in Norg.

Programma

Belangstellenden worden voorafgaand aan het programma getest, waarover later meer. Bent je geschikt bevonden voor deelname, dan ga je twee keer per week bewegen en worden laagdrempelige activiteiten als wandelen en fietsen gecombineerd met activiteiten die worden aangeboden door de plaatselijke sportaanbieders. Daarnaast is er veel aandacht voor voorlichting: een diëtiste vertelt u alles over gezonde voeding, een psycholoog verzorgt een lezing met het thema ‘volhouden’ en u brengt een bezoek aan de supermarkt, waar u onder andere etiketten leert lezen.

Gedurende het traject worden alle deelnemers intensief begeleidt door leefstijlcoach Jeroen Grevink, die bij alle activiteiten aanwezig zal zijn. Het programma wordt afgesloten met een eindtest en een gezonde lunch, als beloning voor 10 weken hard werken! Na de lunch word je nog getrakteerd op een lezing van Larissa Verhoef, auteur van het boek ‘Vette Pech’.

Testen

Om aan het programma, dat 10 weken duurt, te mogen deelnemen worden belangstellenden vooraf getest. Wij testen uitgebreid op conditie en kracht en op geschiktheid voor deelname aan het programma. Deze testen worden afgenomen door de fysiotherapeuten van Fysiotherapie Norg en Praktijk de Roef. Daarnaast bepaalt een diëtiste uw BMI en bekijkt ze naar de lichaamssamenstelling. Bij gebleken geschiktheid start je direct met het programma. Indien nodig verwijzen wij door naar de fysiotherapeut of diëtiste voor een individueel consult.

Kosten

Door financiële steun van de gemeente Noordenveld, de Provincie Drenthe en Beweegdorp Norg kost deelname aan BeweegReden slechts 50 euro. Mensen met een laag inkomen kunnen een beroep doen op ‘Meedoen in Noordenveld’. Deze voorziening betreft een financiële tegemoetkoming in de kosten. Meer informatie hierover is te vinden op www.gemeentenoordenveld.nl.

Informatieavond

Voor meer informatie zijn mensen van harte welkom op onze informatieavond op woensdag 8 april 2015 om 20:00 uur in de Brinkhof in Norg. De huisarts zal een inleiding verzorgen met als thema ‘het belang van bewegen’, leefstijlcoach Jeroen Grevink praat iedereen bij over de Nederlandse Norm Gezond Bewegen, je krijgt een uitgebreide toelichting op het programma en er is gelegenheid tot het stellen van vragen.

Aanmelden is mogelijk via Afien Baving, projectleider sportimpuls van Beweegdorp Norg, via projectleiderbeweegdorpnorg@gmail.com of 0592-613213.

Voor de redactie: Op de bijgeleverde foto staat een deel van de mensen die bij de ontwikkeling van BeweegReden is betrokken. Van links naar rechts:

–                Peter Bertram, Fysiotherapie Norg

–                Jannie Guldenaar, Molenduinbad

–                Petra Mooten, Fysiotherapie Norg

–                Afien Baving, Beweegdorp Norg

–                Karin van Engelenhoven, gymnastiekvereniging K&V

–                Jos Velema, Praktijk De Roef

–                Claudia Heinsma, Diëtheek Norg

 

Op de foto ontbreken:

–                Leefstijlcoach Jeroen Grevink

–                Joost Venema, Molenduinbad

–                Bertus van Engelenhoven, Norger Tennis Vereniging

–                Wandelinstructeur Koosje Meiborg