Met het lijsttrekkersdebat op donderdagavond 23 januari profileert Norg zich opnieuw als een vooruitstrevend dorp met een proactief karakter. Inwoners gaan graag in gesprek met de leiders van de acht politieke partijen die meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart. Eerder hebben ze al onderwerpen aangedragen die de gemoederen bezighouden. In het dorp is de nodige discussie over nieuwbouw van woningen. Bouwen op het Oosterveld, op de Brinkhofweide en misschien op de plek van garage Dorenbos? Starterswoningen en seniorenwoningen? Tijdens het lijsttrekkersdebat is hierover discussie aan de hand van een stelling. De politieke leiders kunnen er hun mening over geven.


Een thema dat in Norg ook hoog op de agenda staat, is ‘sport en bewegen’. Het dorp staat bekend als een actieve sportgemeenschap. “Norgers willen met sport en bewegen hun gezondheid, de sociale samenhang en de leefbaarheid van het dorp verder uitbouwen”,” zo benadrukt bestuurslid Feliz Goos van de Stichting Beweegdorp Norg. De vraag is welke initiatieven en maatregelen de politieke partijen voor ogen hebben om hieraan extra inhoud te geven. En hoe zit het dan met de kostenplaatjes? De Stichting Beweegdorp Norg hecht veel waarde aan de faciliterende rol van de gemeente Noordenveld.
Het derde thema van de debatavond gaat over de nieuwe zorgtaken die op de gemeenten afkomen. Er is straks meer vraag naar mantelzorg, jeugdzorg gaat van de provincie naar de gemeenten en per 1 januari 2015 treedt de Participatiewet in werking. Inwoners die bijstand krijgen, sociale werkplaatsen en jonggehandicapten komen dan te vallen onder de gemeentelijke vlag. De overdracht van de taken gaat gepaard met een aanzienlijke financiële korting. Hoe de gemeente Noordenveld dit denkt op te vangen, is een cruciaal punt van aandacht in het lijsttrekkersdebat.                                                                                                       Na de woningbouw, de sport en de zorg krijgen aanwezigen in de zaal de gelegenheid eigen onderwerpen aan te dragen en voor te leggen aan de politieke leiders.
Het lijsttrekkersdebat is in café Zwaneveld, Oosteind 33 in Norg. Het begint om 20.00 uur en de toegang is gratis.