De Feestvierdaagse krijgt er een sportcompetitie van buurten en dorpen bij. Dit is het resultaat van de sport- en beweegenquête die eind 2013 is gehouden onder alle inwoners van Norg. Hieruit is naar voren gekomen dat er behoefte is aan buurtevenementen. Beweegdorp Norg is met dit gegeven aan de slag gegaan en heeft met diverse partijen overleg gevoerd om een buurtcompetitie op te zetten. Het idee is om bestaande activiteiten zoals het stratenkorfbaltoernooi, buurtenvoetbal en beachvolleybal te koppelen met de spelonderdelen van de Feestvierdaagse. Daaraan voegen we nog een nieuw element toe, namelijk een waterpolotoernooi.

Norg is hiervoor opgedeeld in diverse wijken en ook de buitendorpen uit de voormalige gemeente Norg zullen de uitdaging aan gaan! Op woensdag 18 februari aanstaande, om 20:00 uur in de Brinkhof, zullen we onze plannen verder uit de doeken doen.

Uit diverse buurten zijn inmiddels mensen benaderd om als contactpersoon te fungeren. We hebben er echter nog lang niet genoeg! Denk jij iets voor je buurt of dorp te kunnen betekenen, dan ben je bij deze van harte uitgenodigd om de informatieavond bij te wonen. Graag wel even van te voren aanmelden bij de projectleider sportimpuls van Beweegdorp Norg, Afien Baving (projectleiderbeweegdorpnorg@gmail.com of 0592-613213).