Start op 12 januari 2023

Onder de noemer ‘BeweegReden voor Senioren’ organiseert Beweegdorp Norg, in samenwerking met diverse plaatselijke professionals, een programma voor ouderen vanaf ongeveer 70 jaar. Wij richten ons voornamelijk op de doelgroep ‘kwetsbare senioren’. Kwetsbaar in de zin van het hebben van een fysieke beperking, het hebben van weinig financiële draagkracht en/of het hebben van weinig tot geen sociale contacten. 

Dit programma zorg ervoor dat de deelnemers – iedereen uit de gemeente Noordenveld is welkom – hun sociale contacten vergroten of onderhouden. Daarnaast zal iedere deelnemer zich fitter en daardoor gezonder gaan voelen. Activiteiten in groepsverband brengen de deelnemers (weer) onder de mensen. Voor velen geldt dat het in groepsverband bewegen bijdraagt aan het plezier dat men er aan beleefd en dat maakt het weer makkelijker om vol te houden. Na elke activiteit wordt gezamenlijk een kopje koffie of thee gedronken, waarbij ervaringen worden uitgewisseld en nieuwe contacten worden opgedaan.

PROGRAMMA

BeweegReden voor Senioren start op 12 januari 2023 en duurt twaalf weken. Gedurende deze periode komt u in groepsverband 1x per week bij elkaar. We hebben een gevarieerd programma voor u gemaakt, bestaande uit sjoelen, stoelyoga en valtraining, waarbij u veilig leert bewegen en de kans verkleint op letsel bij een val. Alle activiteiten vinden plaats op donderdagochtend van 10:00 tot 11:30 uur in de ruimte van Welzijn in Noordenveld in De Brinkhof, met uitzondering van valtraining. Deze activiteit vindt plaats bij Fysiotherapie Norg aan de Roeghoornweg 1. We sluiten af met een uitje!

VERVOER

Heeft u vervoersproblemen, dan lossen wij die voor u op! U kunt kosteloos worden gehaald en gebracht met een busje. Bij uw aanmelding kunt u aangeven of u hiervan gebruik wilt maken.

KOSTEN

De stichting Leefbaarheid Senioren Norg biedt financiële ondersteuning aan initiatieven die gericht zijn op het verbeteren van de leefbaarheid van senioren in Norg. In dat kader betalen zij voor iedereen die zich aanmeldt de helft van de deelnemersbijdrage, zodat u zelf nog slechts € 30,00 hoeft te betalen.

AANMELDEN

Heeft u interesse om mee te doen aan Beweegreden voor Senioren? Aanmelden kan bij projectleider  Afien Auwema van Beweegdorp Norg via

• info@beweegdorpnorg.nl

• 06 – 57 133 765