Start op 3 oktober 2019

Onder de noemer ‘BeweegReden voor Senioren’  organiseert Beweegdorp Norg, in samenwerking met diverse plaatselijke professionals op het  gebied van zorg en sport, een programma voor ouderen vanaf ongeveer 70 jaar. Het programma richt zich voornamelijk op de doelgroep ‘kwetsbare senioren’. Kwetsbaar in de zin van het hebben van een fysieke beperking, het hebben van weinig financiële draagkracht en/of het hebben van weinig tot geen sociale contacten. Door deelname aan het programma kunnen mensen hun sociale contacten vergroten of onderhouden en zich fitter en gezonder gaan voelen.

Activiteiten

‘BeweegReden voor Senioren’ start op 3 oktober aanstaande en duurt vijf maanden. Gedurende deze periode komt u 1x per week, op donderdagochtend, in groepsverband bij elkaar. Er is bewust gekozen voor activiteiten in groepsverband, omdat dit bijdraagt aan het plezier dat men er aan beleefd en dat maakt het weer makkelijker om vol te houden. Er komen in het programma diverse activiteiten aan bod: sjoelen, koersbal, soos en (stoel)gymnastiek. Ook staat er valtraining op het programma, waarbij men veilig leert bewegen en de kans verkleint op letsel bij een val. Na elke activiteit wordt gezamenlijk een kopje koffie of thee gedronken, waarbij ervaringen worden uitgewisseld en nieuwe contacten kunnen worden opgedaan.

Voorlichting

Na afloop van enkele activiteiten staat er een korte voorlichtingssessie op het programma. De deelnemers krijgen informatie over de werkzaamheden van de Noordenveldwerker, een ergotherapeut vertelt iets over ‘Veilig Wonen’ en Icare  verzorgt een voorlichting met als thema  ‘Preventie’ en het ‘Gebruik van hulpmiddelen’, met als doel hoe blijft u zolang mogelijk zelfstandig zelfredzaam, ondanks eventuele zorgbehoefte. Tot slot komt een diëtiste vertellen iets vertellen over voeding.

Begeleiding en vervoer

De deelnemers worden intensief begeleid door een zeer ervaren coach, die bij alle activiteiten aanwezig is en voor zorgt dat u volhoudt. Alle deelnemers aan ‘BeweegReden voor Senioren’ kunnen kosteloos gehaald en gebracht worden met de SON Bus. U kunt bij uw aanmelding aangeven of u hiervan gebruik wilt maken.

Kosten

De stichting Leefbaarheid Senioren Norg biedt financiële ondersteuning aan initiatieven die gericht zijn op het verbeteren van de leefbaarheid van senioren in Norg. In dat kader betalen zij voor iedereen die zich aanmeldt de helft van de deelnemersbijdrage. Daarnaast hebben wij nog subsidie ontvangen van de gemeente Noordenveld, het VSB Fonds en Stichting het Maagdenhuis. Deelname kost slechts € 30,00 per persoon, zodat de prijs hopelijk geen belemmering is om mee te doen.

Informatie en aanmelden

Wilt u meer informatie, een brochure aanvragen, het exacte programma weten of aanmelden, dan kan dat bij Afien Baving van Beweegdorp Norg via 06-37430610 of info@beweegdorpnorg.nl