Het lokale initiatief van de Stichting Beweegdorp Norg trekt opnieuw in bredere kring de aandacht. Was Beweegdorp Norg begin dit jaar al een van de onderwerpen tijdens het tweedaagse congres ‘De Kracht van Sport’, ook tijdens het Krimpcafé XL, op 16 mei in Winschoten, wordt het Norger initiatief uitgebreid belicht. Het Kennisnetwerk Krimp Noord-Nederland (KKNN) organiseert in 2013 op diverse locaties in Noord-Nederland de zogenaamde ‘Krimpcafés XL’, informatieve middagen rondom een actueel onderwerp.

Het tweede Krimpcafé XL is getiteld ‘Krimp & het lokaal initiatief’ en  vindt plaats op donderdag 16 mei van 13.30 tot 17.30 uur in de tramwerkplaats te Winschoten. Mieke Oostra (lector Hanzehogeschool Groningen) houdt in het Krimpcafé XL een inleiding over lokale (duurzaamheids)initiatieven en de lessen die we daar uit kunnen trekken. In de presentaties/workshops draait het zowel om mensen die lokaal initiatief genomen hebben, als om organisaties die lokale initiatieven proberen te stimuleren in een krimpgebied, om zo ook daar een prettige leefomgeving te behouden.

Betere leefbaarheid

Een van die initiatieven betreft de NorgerLympics van de Stichting Beweegdorp Norg. Bestuurslid Feliz Goos (foto) van Beweegdorp Norg praat in Winschoten over het thema ‘Gezondheid, saamhorigheid en leefbaarheid’, waarbij hij ingaat op de activiteiten en achtergronden van Beweegdorp Norg. “Het gaat uiteindelijk om het bereiken van het zogeheten hogere doel: betere gezondheid van de inwoners, meer sociale cohesie en een betere leefbaarheid. Norg is van oudsher een sportdorp, maar heeft ook te maken met maatschappelijke ontwikkelingen zoals vergrijzing, veiligheid en ontgroening.”

Groot vuur maken

Goos stelde dat de eerste initiatieven voor Beweegdorp Norg van juni 2011 dateren. “Toen ontstonden de eerste plannen. Vanuit de gedachte om lokaal invulling te geven aan de Olympische Spelen die in 2012 hebben plaatsgevonden. De Norgerlympics (gedurende twee weken ruim twintig sportactiviteiten door evenzoveel verenigingen en sportaanbieders) zijn het podium van de verenigingen. Dat is in onze ogen cruciaal als je van een klein vlammetje een groot vuur wilt maken. Ik ben trots op de samenwerking die tussen de verschillende verenigingen tot stand is gekomen. Er ligt inmiddels een goede basis en er is ook weer veel animo voor de Norgerlympics 2013.” Het vooraf erkennen, herkennen en verkennen van wederzijdse belangen is volgens hem een van de sleutels voor het succes. “Een betrokken netwerk en een proces van samenwerking waarbij alles in de juiste volgorde, met de juiste mensen en op het juiste moment plaatsvond. Daarbij is het vooral een kwestie van vertrouwen en geloof erin hebben dat het lukt.”