Kennis maken met diverse sporten?
Doe dit seizoen mee met onze BeweegClub!

Beweegdorp Norg organiseert samen met de lokale sportverenigingen de ‘Beweegclub Norg’, een programma om inactieve kinderen
(uit groep 3 t/m 5) kennis te laten maken met het sportaanbod in Norg. En binnenkort gaan we weer beginnen!
Wij vinden het belangrijk dat alle kinderen aan sport doen. Het is goed voor de coördinatie en de motoriek, voor algehele fitheid en ontzettend belangrijk voor de ontwikkeling van de hersenen. Bovendien krijgen kinderen meer zelfvertrouwen en is het goed voor hun humeur!
Aanmelden bij de Beweegclub Norg betekent dat er gedurende 24 weken (12 weken in het komende najaar en 12 weken in het voorjaar van 2024) acht verschillende sporten uitgeprobeerd worden. Elke sport wordt drie weken achter elkaar aangeboden. Het programma voor het komende seizoen vind je op de achterkant van deze brief. We hopen dat het meedoen aan verschillende activiteiten de kinderen helpt om uiteindelijk te kiezen voor de sport die ze zelf het allerleukste vinden. We denken dat dit een belangrijke voorwaarde is om vol te houden.
Dankzij subsidie uit het Lokaal Sportakkoord kost deelname slechts € 1 per les. Om een goed beeld van de mogelijkheden te krijgen geniet hetonze voorkeur dat iedereen zich aanmeldt voor alle activiteiten, maar aanmelden per onderdeel kan natuurlijk ook. Kinderen die al op een sport zitten, maar graag iets anders uit willen proberen, zijn ook van harte welkom.
Aanmelden kan tot en met 22 september aanstaande via www.beweegdorpnorg.nl/aanmelden