De eerste exemplaren van de Bewaarkrant Beleef ‘t met alle activiteiten en evenementen in Norg, Veenhuizen, Een en de andere plaatsen in de voormalige gemeente Norg zijn vanmiddag uitgereikt. Wethouder Reint-Jan Auwema en Albert Flik, bestuurslid van de Zakenkring Norg namen de eerste exemplaren in ontvangst op sportpark Schapendrift. De krant is een speciale uitgave van de Norger Courant en kon tot stand komen met medewerking van het Molenduinbad, Beweegdorp Norg en de diverse adverteerders.

Op sportpark Eenerstraat werden de eerste kranten uitgereikt aan Joost Veenema van het Molenduinbad en Mark Homme van der Veen van Bewegingscentrum Norg. In de krant wordt aandacht besteed aan de Fiets4Daagse en wielerwedstrijden, de vele hippische activiteiten, fairs en markten, de Feest4Daagse en noem maar op. Er is een activiteitenkalender en aandacht voor het Molenduinbad, het Gevangenismuseum, het Bewegingscentrum en Beweegdorp Norg met de Zand-Sport-Week.

De krant wordt de komende week in heel Noord Drenthe verspreid in een oplage van 40.000 exemplaren. Dat is inclusief Kloosterveen in Assen en de aanpalende plaatsen in Friesland zoals Oosterwolde, Waskemeer, Haule en Haulerwijk. De andere 10.000 kranten liggen bij de adverteerders en andere plekken waar veel bezoekers komen om hen ook te attenderen op de activiteiten in het gebied. De krant is bijvoorbeeld verkrijgbaar in het zwembad.