Norg heeft vele sportverenigingen. Sommige hebben veel leden en timmeren flink aan de weg met een populaire sport, andere zijn bij veel Norgers minder bekend. De Stichting Beweegdorp Norg laat u graag kennismaken met het rijke scala van sportverenigingen van het dorp. 

Deze keer: Flotar Roden.

 

1.Welke sport beoefenen jullie en sinds wanneer bestaat de club?

Bij Flotar Roden kunnen mensen met een verstandelijke beperking zwemmen. Niet alleen wedstrijdzwemmen, maar ook watergewenning, leren zwemmen, recreatief zwemmen, oefenen voor het behalen van een diploma en aquajoggen. Flotar Roden bestaat sinds 1981 en is opgericht door een aantal enthousiaste ouders. Flotar betekent in het Spaans drijven. Flotar Roden maakt sinds 1 april 2007 onderdeel uit van De Brug provincie Groningen.

 

2.Waar trainen en spelen jullie?

De trainingen zijn in sportcentrum De Hullen in Roden. Er wordt gezwommen op woensdag en vrijdag. Op vrijdag alleen in het diepe bad. Voor evenementen werken we bijvoorbeeld ook samen met het Molenduinbad en het Bewegingscentrum in Norg, zoals onlangs bij een wedstrijd en een daaraan gekoppeld feest.

 

3.Hoeveel (senior)leden heeft de club en hoeveel teams zijn er?

Flotar Roden heeft bijna zestig leden. Allen mensen met een verstandelijke beperking uit de gemeente Noordenveld en omgeving.

 

4.Doet Flotar mee aan wedstrijden?

Flotar Roden heeft een wedstrijdteam dat meedoet aan de provinciale wedstrijden van De Brug provincie Groningen. Ook doet Flotar Roden mee aan Special Olympics evenementen, zowel regionaal als landelijk. Zo zijn er onlangs in Den Bosch weer diverse successen behaald.

 

5.Wat is het grootste succes van de club in de afgelopen jaren?

Trainingen en wedstrijden verbeteren de kwaliteit van leven van mensen met een verstandelijke beperking. Het succes ligt bij Flotar Roden dan ook op verschillende terreinen. Zo is het halen van een zwemdiploma een groot succes. Ook het meedoen aan de Special Olympics is een succes.

 

6.Wat houden deze Special Olympics in?

Bij de Special Olympics worden wedstrijden gehouden tussen mensen van hetzelfde sportniveau. Zo kan op elk niveau een topprestatie worden geleverd.

(Special Olympics is een internationale organisatie die sinds 1968 sportevenementen organiseert voor mensen met een verstandelijke beperking. De bakermat van Special Olympics ligt in Amerika waar Eunice Kennedy Shriver, de zus van J.F. Kennedy de Special Olympics heeft opgericht. Inmiddels is dit uitgegroeid tot een wereldwijde organisatie waarbij meer dan 160 landen zijn aangesloten met meer dan één miljoen mensen met een verstandelijke beperking.)

 

7.Heeft de club betaalde trainer(s) of is iedereen vrijwilliger?

Flotar Roden is afhankelijk van vrijwilligers voor de begeleiding in en om het bad. De technische commissie bestaat uit Luciënne Winkels, Margreet Plazier en Gladys Ruitenbeek.

 

8.Uit hoeveel leden bestaat het bestuur en wie is de voorzitter?

Het bestuur bestaat uit vijf leden. Henk Kouwenberg is de voorzitter.

 

9.Zijn er bedrijven die aan sponsoring doen en/of geeft de gemeente subsidie?

Gelukkig hebben we een aantal vaste sponsoren en geeft de gemeente subsidie op de huur van het zwembad, zodat we de contributie laag kunnen houden. Dit is voor onze leden belangrijk.

 

10.Wat is jullie grootste wens voor de toekomst?

 

De voordelen van sportbeoefening zijn voor mensen met een beperking erg groot. Het verbetert niet alleen de conditie en motorische vaardigheden, maar levert ook een bijdrage aan de persoonlijke groei. Bovendien wordt het zelfvertrouwen groter en levert het een bijdrage aan een positiever zelfbeeld. Meedoen met Flotar geeft tevens de gelegenheid om vriendschappen aan te gaan. Dit gunnen wij de mensen met een beperking in Noordenveld en omgeving! We hopen dat dit mogelijk blijft.