Norg heeft vele sportverenigingen. Sommige hebben veel leden en timmeren flink aan de weg met een populaire  sport, andere zijn bij veel Norgers minder bekend. De Stichting Beweegdorp Norg laat u graag kennismaken met het rijke scala van sportverenigingen van het dorp. 

Deze week de Noordelijke ATB Club  

 

1.Welke sport beoefenen jullie, sinds wanneer bestaat de club en welke activiteiten/evenementen organiseren jullie?

Wij beoefenen de wielersport, in het bijzonder het mountainbiken. De club is opgericht op 22 januari 1993.

Wij organiseren o.a. maandelijks een toertocht voor leden, clubweekenden, een clubkampioenschap en de jaarlijkse mountainbikewedstrijd in Norg.

 

2.Waar trainen jullie, hoe vaak en waar vinden de activiteiten/evenementen plaats?  Wij trainen 2 x in de week op woensdagavond en op zondagmorgen, meestal in de Norger bossen, maar ook wel in de Zuursche Duinen in Roderesch. De meeste activiteiten vinden ook in Norg plaats, maar ook wel bij De Zwerfsteen in Roderesch.

3.Voor welke niveaus worden de activiteiten/evenementen georganiseerd?

In principe voor alle niveaus.

 

4.Hoeveel leden (jeugd en senioren) heeft de club? 185 leden

 

5.Aan welke wedstrijden/toertochten neemt de club deel? Aan wedstrijden wordt individueel deelgenomen. De toertochten gaan vaak in groepjes en zijn uitgeschreven door wielerverenigingen onder de vlag van de Wielersportbond NTFU (Nederlandse Toer Fiets Unie).

 

6.Hoeveel deelnemers en bezoekers komen er af op de activiteiten/evenementen en waar komen deze vandaan? Op de clubactiviteiten zelf komen erg weinig mensen af. Varieert tussen de 10 en 30 deelnemers. Aan de laatste mountainbikewedstrijd in Norg op 31 maart en 1 april 2012 hebben ongeveer 700 rijders meegedaan. Het aantal bezoekers is moeilijk in te schatten, maar het zullen er ongeveer 1500 geweest zijn.

 

7.Wat is het grootste succes van de club in de afgelopen jaren? De organisatie van de Dutch Mountainbike Tour in 2002 en 2004. Een 3 daagse Mountainbike etappe koers door de kop van Drenthe en het Drents-Friese Woud met Norg als middelpunt.

 

8.Uit hoeveel leden bestaat het bestuur  en hoeveel vrijwilligers en of betaalde krachten helpen (ondersteunen) er bij de club en activiteiten/evenementen?

Het bestuur bestaat uit 5 leden en wordt naar gelang de grootte van de activiteit ondersteund door zo’n 60 vrijwilligers.

 

9.Zijn er bedrijven die aan sponsoring doen en/of geeft de gemeente subsidie? Wij hebben een aantal kledingsponsors en een aantal sponsors voor de wedstrijd. Ook ontvangen wij voor de wedstrijd subsidie van de Gemeente Noordenveld.

 

10.Wat is jullie grootste wens voor de toekomst? De organisatie van het Nederlands Kampioenschap Mountainbiken en de organisatie van een marathon.