Norg heeft vele sportverenigingen. Sommige hebben veel leden en timmeren flink aan de weg met een populaire sport, andere zijn bij veel Norgers minder bekend. De Stichting Beweegdorp Norg laat u graag kennismaken met het rijke scala van sportverenigingen van het dorp. 

 

Deze keer: Gymnastiekvereniging Kracht en Vriendschap Norg

  1. 1.  1.Welke sport beoefenen jullie en sinds wanneer bestaat de club? 

Kracht en Vriendschap is opgericht in 1933 als ‘vereniging voor gymnastiek en athletiek’. Atletiek hebben we niet meer in ons programma. Onze leden houden zich nu bezig met (toestel)gymnastiek, turnen, dans, trampolinespringen, keep-fit, conditietraining, steps, pilates en BBB. Kortom: een heel divers aanbod voor alle leeftijden.

  1. 2.  2.Waar trainen jullie? 

De meeste lessen worden gegeven in de gymzaal bij De Hekakker. Op maandag hebben we overdag lessen voor volwassenen (keep-fit en pilates) in de Dorpshuiszaal van De Brinkhof. Op onze website www.kv-norg.nl staat het lesaanbod met de precieze tijden en locaties. Als mensen graag mee willen doen kunnen ze tweelessen meedoen om te kijken of het wat voor hen is. Ze kunnen zich dan aan het begin van de les melden bij de leiding.

 

  1. 3.Hoeveel (senior)leden heeft de club en hoeveel teams zijn er?

Wij hebben ongeveer 170 leden, waarvan de helft seniorleden zijn. Wij hebben geen teams, maar verschillende lesgroepen. Vaak zijn de groepen ingedeeld op leeftijd, maar we hebben ook een selectiegroep turnen en een selectiegroep dans. De kinderen die in de selectiegroepen zitten zijn daarvoor uitgenodigd op basis van hun talent.

 

  1. 4.  4.Doet de vereniging mee aan wedstrijden?

Ja, in het voorjaar worden er in de regio recreatieve gym- en turnwedstrijden georganiseerd. Daaraan doet iedere keer een deel van onze gymnasten mee. Onze leden hebben bij die wedstrijden al meerdere prijzen behaald. Op 2 maart 2013 organiseren wij zelf zo’n wedstrijd in De Brinkhof. Dus als mensen eens willen zien hoe onze leden presteren: wees welkom! De wedstrijd is van ’s ochtends vroeg tot het einde van de middag.

 

Ook de dansmeisjes (zeker de selectiemeiden) doen mee aan wedstrijden die in de regio worden georganiseerd.

 

Onze vereniging is niet heel erg op wedstrijden gericht. Natuurlijk vinden de leden het wel leuk om aan een bepaald doel te werken. Soms is zo’n doel een wedstrijd, maar ook optredens, zoals bijvoorbeeld tijdens de Norgerlympics of de tweejaarlijkse uitvoering, kunnen zo’n richtpunt zijn om naar toe te werken.

 

  1. 5.Wat is het grootste succes van de club in de afgelopen jaren?

De gezelligheid binnen de vereniging vinden we heel belangrijk, maar we proberen wel het niveau van met name de jeugdleden omhoog te krijgen. Daarin is ook absoluut vooruitgang te zien: kijk maar naar de selectiegroepen. Ook bij het trampolinespringen hebben we nu een gespecialiseerde leidster, waardoor ook daar het niveau met sprongen omhoog gaat. Dat de kinderen het leuk vinden om met elkaar te gymmen, dansen of springen blijkt ook wel uit het aantal nieuwe leden dat we hebben mogen verwelkomen. Er komen bijvoorbeeld steeds meer jongens bij. Waar we als vereniging vooral hebben kunnen laten zien wat we kunnen was tijdens de uitvoering van 24 november jl. Toen hebben we een fantastisch avondvullend programma gepresenteerd, waarbij leden van jong tot oud zich van hun beste kant hebben laten zien. In een prachtig aangeklede Brinkhof heeft het publiek – en de leden zelf natuurlijk ook – kunnen genieten van een grote variatie aan optredens.

 

  1. 6.  6.Hoeveel jeugdleden zijn er? 

Ongeveer de helft van onze leden zijn jeugdleden. Dit zijn vooral meisjes, maar gelukkig kunnen we ook steeds meer jongens bij onze club verwelkomen. De lessen die wij aanbieden zijn ook echt niet alleen voor meisjes; ook voor jongens is het heel goed om te gymmen, dansen, turnen of trampolinespringen. Er zijn zelfs Olympische medailles mee te halen, kijk maar naar Epke Zonderland!

 

  1. 7.  7.Heeft de club betaalde trainer(s) of is iedereen vrijwilliger? 

Onze lessen worden gegeven door geschoolde docenten. Sommige van onze leiders geven al jaren met nog steeds veel enthousiasme les en anderen zijn sinds kort aan onze vereniging verbonden. Keep-fit, pilates, BBB en steps worden gegeven door Afien Baving. Dans wordt verzorgd door Monique Wolters. Gymnastiek en conditietraining staan onder leiding van Esther Tel. Toestelgymnastiek en turnen worden gegeven door Zwanet Bus en Zwanet en Stephany Resodimedjo verzorgen gezamenlijk de turnselectietraining. Het trampolinespringen gebeurt onder leiding van Mandy Hendriks. Verder zijn er vrijwilligers die op allerlei manieren helpen. Zo zijn er oudere meisjes die helpen bij de lessen van de jongere kinderen, hebben we een activiteitencommissie en kunnen we op veel leden en anderen een beroep doen voor hulp bij wedstrijden, uitvoering en dergelijke. Wat niet ongenoemd mag blijven is onze nieuwsbrief. Een paar keer per jaar geven wij – met dank aan de activiteitencommissie – een prachtige nieuwsbrief in kleur uit. Daarin staan wetenswaardigheden over de lessen, wedstrijden, optredens en wat al niet meer en prachtige foto’s.

 

  1. 8.  8.Uit hoeveel leden bestaat het bestuur en wie is de voorzitter? 

Het bestuur bestaat uit 6 leden: Ina Kremer is contactpersoon voor de gym- en turngroepen, Janna Hingstman is al vele jaren lid en is komend jaar aftredend (we zoeken nog een vervanger! Kandidaten mogen zich melden), Gina Emmens doet de ledenadministratie, Heida Vos is onze penningmeester, Jeichien Martens is de secretaris en contactpersoon voor de dansgroepen en Karin van Engelenhoven is voorzitter.

 

  1. 9.  9.Zij er bedrijven die aan sponsoring doen en/of geeft de gemeente subsidie? 

Wij zorgen ervoor dat we de reguliere kosten van trainers en zaalhuur kunnen bekostigen uit de contributie van onze leden. Voor bijzondere activiteiten doen wij indien nodig een beroep op derden. Zo hebben wij afgelopen jaar een bijdrage ontvangen van C1000 Bonder in het kader van de actie die de C1000 voor verenigingen had georganiseerd en kunnen wij rekenen op de steun van de Rabobank. Ook hebben wij vanuit de Stichting Beweegdorp Norg bijdragen gekregen voor onze activiteiten tijdens de Norgerlympics en voor onze zogenoemde sponsormaand. Verder hebben wij voor onze uitvoering van heel veel ondernemers uit Norg en omstreken sponsorbijdragen gekregen. Zonder die sponsorbijdragen zouden wij de uitvoering niet op deze manier hebben kunnen verzorgen. Wij willen hen hiervoor heel hartelijk te bedanken!

 

  1. 10.  10.Wat is jullie grootste wens voor de toekomst? 

Wij hopen op een sportieve toekomst, waarbij onze leden het goed naar de zin hebben binnen de vereniging en waar de leden uitgedaagd worden om zich, binnen de mogelijkheden die zij hebben, te verbeteren. Wij doen er als bestuur alles aan om de contributie betaalbaar te houden, zodat de financiën geen drempel hoeven zijn om actief te kunnen zijn bij K&V. Het belangrijkste vinden wij dat de leden plezier beleven in het samen bewegen, of dat nu dans, gym, trampolinespringen of iets anders is.