Over beweegdorp

Gezondheid, leefbaarheid en sociale samenhang

De Stichting Beweegdorp Norg, opgericht in december 2011, is de organisatie die zich in Norg en omgeving in de brede zin van het woord sterk maakt voor het bevorderen van de gezondheid, het vergroten van de sociale samenhang en bijdraagt aan de leefbaarheid. Dat doet zij onder andere  door het organiseren van eenmalige – of regelmatig terugkerende activiteiten en evenementen die de samenwerking tussen sportverenigingen,  onderwijs en bedrijfsleven bevorderen. Maar ook door het in stand houden en  verbeteren van de bestaande sportvoorzieningen, dan wel het realiseren van nieuwe sportvoorzieningen.  Uiteraard doet zij dat ook door het genereren van (financiële) middelen.

organisatie

Het is de intentie dat op termijn Norg en omgeving worden herkend en erkend als beweegdorp waar het niet alleen goed wonen en werken is, maar ook goed vertoeven is voor hen die er willen recreëren.

Zodanig dat recht gedaan wordt aan de slogan: Norg, sterk in beweging !!

 

Postadres Stichting Beweegdorp Norg

Mevrouw T.A.H. Oosterveld

Langeloërweg 16

9331 CD  NORG

 

Het bestuur van de stichting bestaat uit:

Hans van den Berg (J.J. van den Berg)               Voorzitter

(06-53 78 47 45)

Hansberg48@planet.nl

 

Ria Oosterveld (T.A.H. Oosterveld)                 Secretaris

ria.oosterveld@gmail.com

 

Feliz Goos  (J.B.F. Goos)                                    Bestuurslid

j.b.f.goos@planet.nl

 

Siebren van der Molen (S.B. van der Molen)   Bestuurslid

Siebren1@home.nl

 

Jan de Boer  (J. de Boer)                                        Financiën

boerbrum@hetnet.nl

 

Rikus Koopman                                                 Bestuurslid

rikuskoopman@planet.nl

 

Willem Bakering                                                PR& publiciteit

0592 – 612459 / 06  520 610 69

datstaat@planet.nl

www.datstaat.nl

 

Vacature penningmeester vacant. Tijdelijke waarneming door voorzitter.

 

Raad van Advies

Anne van der Zijl  (A.J. van der Zijl)

Chris Koeneman (C.J. Koeneman)

Fokke Been (F. Been).

 

Webmaster:

Frederik van Lookeren Campagne

FvLC@planet.nl