Onderwijs

Basisonderwijs
De basisscholen in Norg, Westervelde, Veenhuizen en Een hechten veel belang aan lichamelijke opvoeding.
Daarom zijn de gymlessen van groot belang. Er wordt al vanaf groep 1 veel aandacht aan deze ontwikkeling besteed, waarbij op basis van methodes wordt gewerkt, zowel door de groepsleerkrachten als de vakleerkrachten. Er wordt voor de lessen zowel gebruik gemaakt van de gymzalen bij de scholen, de sporthal in Norg als de schoolpleinen en buitenaccommodaties. Sommige sportverenigingen organiseren speciaal voor de scholen sportwedstrijden, zoals schoolvoetbal, schoolkorfbal en zwemwedstrijden. Veel kinderen doen jaarlijks mee aan de Avondwandel4daagse.

Voortgezet onderwijs
Sporten in het voortgezet onderwijs in Norg
In april 2009 is een sportstimuleringsproject gestart voor leerlingen van het Dr. Nassau College in Norg. Dit project heeft tot doel alle leerlingen voor een lange periode te laten sporten bij een sportvereniging of sportorganisatie. Het uiteindelijke doel is dat de leerlingen zo enthousiast worden dat ze lid willen worden en ook in hun vrije tijd de sport gaan beoefenen. De leerlingen sporten tijdens schooltijd in de vierde periode – vanaf april tot de zomervakantie – iedere dinsdag van 13.00 tot 14.00 uur. De omvang van deze oriëntatie is groter dan gewoonlijk, meestal duren projecten niet zo lang.

Kies je sport
Tijdens het project hebben de leerlingen de keuze uit dance, fitness en spinning bij het nieuwe Norger bewegingscentrum, tennis bij de Norger Tennis Vereniging, korfbal bij sportclub DES en voetbal op de velden van voetbalvereniging Gomos. In het volgende schooljaar zal worden geprobeerd het project uit te breiden, onder andere met judo, volleybal en gymnastiek. Bij alle sportonderdelen worden de trainingen gegeven door verenigingstrainers. Hun taak is niet alleen het verzorgen van de trainingen, maar ook het overbrengen van het plezier in de sport, zodat leerlingen zonder een lidmaatschap enthousiast worden over de sport. Daarnaast betekenen de trainingen een extra verdieping voor de leerlingen die de sport al beoefenen.

Positieve impuls
Uit onderzoek van de opleiding Bewegingswetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen bleek dat 25% van onze leerlingen in Norg in 2008 niet was aangesloten bij een sportvereniging of sportinstantie. De komende jaren lijkt dit percentage alleen maar te stijgen. Vanwege de positieve impuls die sport de leerlingen kan brengen met betrekking tot lichaam en geest, probeert het Dr. Nassau College Norg met dit initiatief het tij te keren. In de sportactiviteiten krijgen het individuele en sociale aspect ruim de aandacht.